Enxoo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000404111, NIP 1132851882, REGON 145907609, kapitał zakładowy 100 000 PLN, tel.+4822 1151500

Informacje zawarte w niniejszym e-mailu mają charakter poufny i przewidziane są wyłącznie dla wyżej wymienionych adresatów. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tego e-maila, prosimy o powiadomienie nadawcy o fakcie jego otrzymania oraz niezwłoczne jego usunięcie. Informujemy, że nie jesteście Państwo uprawnieni do posiadania, kopiowania, ujawniania lub dalszego przesyłania informacji zawartych w niniejszym e-mailu. Wszelkie prawa autorskie do tego e-maila należą do Enxoo Sp. z o.o.  Spółka nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane wirusem komputerowym przetransmitowanym w e-mailu.

This e-mail is intended only for the addressee named above and the contents should not be disclosed to any other person nor copies taken. If you are not the intended recipient you must not use, disclose, distribute, copy, print, or rely on this e-mail. All copyrights are owned by Enxoo Ltd, unless otherwise specifically stated. As Internet communications are not secure we do not accept legal responsibility for the contents of this message, nor responsibility for any change made this to this message after it was sent by the original sender. We advise you to carry out your own virus check before opening any attachment as we cannot accept liability for any damage sustained, as a result of any software viruses.