Branża

Staffing and Recruiting

Rezultat

Istotny wzrost efektywności sprzedaży wokół działań rekrtuacyjnyh i szkoleniowych.

Region

Polska

Grupa Most Wanted przechodzi cyfrową rewolucję, dzięki rozwiązaniom w chmurze

Grupa Most Wanted - wchodząca w skład grupy kapitałowej Onico - jest jednym z liderów na polskim rynku w zakresie rekrutacji i selekcji personelu oraz doradztwa w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne oraz menadżerskie średniego i wyższego szczebla. Jest również organizatorem licznych szkoleń i konferencji o tematyce HR. Posiada ponad pół tysiąca klientów w Polsce i Europie.

Potrzeba biznesowa

Celem biznesowym Grupy Most Wanted był wzrost efektywności sprzedaży prowadzonych działań rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych, a także poprawa jakości danych zgromadzonych w firmowej bazie. Do realizacji założeń niezbędne było zbudowanie i wdrożenie nowego systemu informatycznego oraz narzędzia pozwalającego na prowadzenie zautomatyzowanych kampanii marketingowych.

Dotychczasowy system informatyczny w firmie był nieefektywny i nie odzwierciedlał wewnętrznych procesów w organizacji. Zgromadzone w nim dane nie były we właściwy sposób aktualizowane i segregowane. Baza danych była rozbudowywana w niekontrolowany sposób, a jej struktura nie odpowiadała potrzebom użytkowników. Ponadto, brak integracji systemu ze stroną internetową uniemożliwiał automatyczne gromadzenie danych kandydatów i osób zainteresowanych usługami firmy. Generowało to wysokie koszty administracyjne związane z koniecznością ręcznego przeglądania, wprowadzania i aktualizacji danych.

Istniejący system nie pozwalał również na prowadzenie zautomatyzowanych kampanii marketingowych oraz ich właściwe targetowanie co powodowało, że kampanie mailingowe były kierowane do niewłaściwej grupy docelowej.

Rozwiązanie

Grupa Most Wanted zdecydowała się skorzystać z usług firmy Enxoo, ze względu na jej bogate doświadczenie w informatyzacji procesów HR oraz ekspercką wiedzę o produktach i technologii Salesforce. Podczas wspólnych sesji, w których brali udział przedstawiciele Grupy Most Wanted i konsultanci Enxoo, przeprowadzono analizę biznesową, na podstawie której wyłoniono konkretne rozwiązanie.

Zakładało ono następujące działania i funkcjonalności:

 • zdefiniowanie i ujednolicenie procesów, procedur oraz dokumentów firmowych;
 • zbudowanie i wdrożenie nowego systemu informatycznego do zarządzania sprzedażą opartego na technologii Salesforce, pozwalającego na realizację zdefiniowanych wcześniej procesów i procedur;
 • migrację bazy danych klientów i kandydatów do nowego systemu, a następnie ich uporządkowanie i ustrukturyzowanie;
 • stworzenie mechanizmu zaawansowanego wyszukiwania kandydatów w bazie, w oparciu o słowa kluczowe;
 • integrację nowego systemu ze stroną firmową w zakresie automatycznego pobierania przez system danych i aplikacji wprowadzanych na dedykowanych formularzach internetowych;
 • wdrożenie narzędzia Salesforce Pardot, umożliwiającego realizację zautomatyzowanych kampanii marketingowych oraz ich precyzyjne targetowanie.

Rezultaty

 • Nowy system informatyczny zbudowany na platformie Salesforce, pozwala na monitorowanie i raportowanie całego procesu sprzedażowego - począwszy od rejestracji okazji sprzedażowej i pozyskania informacji o potencjalnym kliencie, poprzez finalizację umowy i zamówienia, proces realizacji usługi, aż do etapu fakturowania. Proces sprzedaży w systemie stał się ustrukturyzowany i transparentny, dzięki czemu można w łatwy sposób zidentyfikować etapy wymagające wsparcia.
 • Dzięki zdefiniowaniu oraz ujednoliceniu procesów, procedur i dokumentów firmowych, a następnie dopasowaniu do nich wdrożonego systemu, jest on w pełni dostosowany do potrzeb użytkowników.
 • Nowa baza danych umożliwia gromadzenie i zarządzanie danymi wysokiej jakości. Posiada mechanizmy minimalizujące pomyłki oraz zapobiegające duplikowaniu i wprowadzaniu niepoprawnych danych.
 • Dzięki integracji systemu ze stroną internetową baza danych jest automatycznie zasilana danymi o kandydatach, klientach oraz uczestnikach konferencji i szkoleń.
 • Zastosowane rozwiązanie pozwala na zredukowanie kosztów administracyjnych związanych z ręcznym przeglądaniem bazy danych przez pracowników, m.in. dzięki mechanizmowi automatycznego przeszukiwania treści zawartych w plikach przesyłanych przez kandydatów w odpowiedzi na publikowane oferty pracy.
 • Funkcja wyszukiwania kandydatów w bazie na podstawie słów kluczowych znacznie przyśpiesza odnalezienie właściwych kandydatów dopasowanych do oczekiwań klienta.
 • Wdrożone narzędzie Salesforce Pardot umożliwia prowadzenie w pełni zautomatyzowanych kampanii marketingowych oraz ich targetowanie. Kierowanie kampanii marketingowych do trafnie określonej grupy docelowej w znaczący sposób zwiększa prawdopodobieństwo finalizacji transakcji.
 • Zastosowanie technologii „chmury" powoduje, że nowe narzędzia i funkcjonalności są dostępne również na urządzeniach mobilnych, co ułatwia prowadzenie projektów rekrutacyjnych i szkoleniowych.