W ramach przygotowań do wyzwań w nowym roku, warto zapoznać się z raportem Salesforce State of Analytics 2015. Dostarcza on bardzo ciekawego spojrzenia na temat wpływu analizy informacji na rozwój firmy. Raport porównuje różne wskaźniki opisujące sposób gromadzenia i analizy danych przez firmy będące liderami w swoich branżach z podobnymi wskaźnikami w firmach, które radzą sobie gorzej. Łatwo zobaczyć, jakie znaczenie dla generowania wzrostu firmy ma nowoczesne podejście do analizy informacji biznesowych.

Analityka jako trzon działalności każdej organizacji

Pierwsza charakterystyczna cecha firm, które odnoszą obecnie największe sukcesy, to postrzeganie roli analizy informacji. Analityka nie jest już jednym z wielu pomocniczych narzędzi - to trzon działalności firmy, najważniejszy element planowania i realizacji działań w każdym w zasadzie obszarze. To zupełnie nowe strategiczne spojrzenie na analizę informacji ma też konkretne skutki budżetowe - najlepsze firmy kilkakrotnie częściej, niż firmy najsłabsze planują w ciągu najbliższych dwóch lat wzrost wydatków na analitykę o 50 lub więcej procent. A są to firmy, które już wydają na nią dużo.

Dlaczego firmy zwiększają swoje wydatki na analitykę?

Wzrost wydatków wiąże się m.in. z faktem, iż firmy analizują informacje z coraz większej ilości źródeł. Liderzy rynku średnio wykorzystują ponad 17 różnych rodzajów danych - przynajmniej dwa razy więcej od firm najsłabszych. Usystematyzowana analiza danych wykorzystywana jest do badania wszystkich ważnych aspektów działania firmy: od procesów wewnętrznych (np. jakość współpracy między pracownikami i działami), przez zachowania klientów (lojalność, prognozowanie zachowań) po generowanie nowych pomysłów i stymulowanie innowacyjności. Źródła analizowanych danych to już nie tylko dane finansowe i transakcyjne (choć one oczywiście nadal są bardzo ważne). Nowoczesna analityka bierze pod uwagę i integruje informacje pochodzące z e-maili, zachowania klientów na stronach internetowych, badań i ankiet satysfakcji klientów, a nawet z social media i informacji zwrotnych zbieranych przez call center.

Generowanie raportów to nie jest analityka

Najlepsze w swoich branżach firmy wydają się też rozumieć konieczność analizowania danych na bieżąco. To nie może być już tylko generowanie miesięcznego raportu - bieżące i aktualne dane potrzebne dla podejmowania operacyjnych decyzji na każdym poziomie zarządzania muszą być dostępne i analizowane cały czas.

Wszystkie powyższe wskaźniki składają się na przyjęcie przez najlepsze firmy podejścia, które można by nazwać kulturą analityki. Cała kadra menadżerska rozumie, że sprawna i skuteczna analiza danych jest kluczem do sukcesu całej firmy. W takich przedsiębiorstwach przynajmniej połowa wszystkich pracowników firmy używa analizy danych w codziennej pracy. I robi to nie tylko dla sprawdzania wyników, ale przede wszystkim do prognozowania i podejmowania bieżących, operacyjnych decyzji biznesowych. Co za tym idzie, menadżerowie i pracownicy firm zbudowanych w oparciu o kulturę analityki chętnie sprawdzają i zaczynają korzystać z coraz to nowych i nowocześniejszych narzędzi do analizy danych, gdy tylko te narzędzia pojawią się na rynku.

Po lekturze całego raportu State of Analytics 2015 narzuca się wniosek, że intensywne użycie analizy informacji jest kluczowym składnikiem sukcesu firmy niezależnie od branży. Firmy, które chcą notować wzrosty swoich udziałów w rynku muszą analizować szerokie spektrum danych z otoczenia i z wewnątrz firmy, muszą to robić na bieżąco i traktować tę analizę jako główny element działań na każdym poziomie zarządzania.

Łukasz Kamiński - Sales Leader at enxoo

lukasz.kaminski@enxoo.com | Linkedin