Zmiany po wprowadzeniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

967 (Medium).jpg

24 maja 2016 r. weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ustanawia spójne zasady ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że nowe przepisy we wszystkich państwach członkowskich zajmą miejsce dotychczas obowiązujących 28 odpowiedników polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. RODO stanowić ma istotny krok na drodze do umacniania praw podstawowych obywateli UE w erze cyfrowej i ułatwiania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i ujednolicenie zasad dla administratorów rynku wspólnotowego.

Jakie są zmiany?

Zmienia się przede wszystkim paradygmat podejścia do ochrony danych osobowych. Przedsiębiorcy będą musieli być o wiele bardziej transparentni co do sposobu przetwarzania danych osobowych. Ponadto uciążliwe i biurokratyczne zgłoszenia zbiorów danych osobowych zostaną zastąpione koncepcją domyślnej ochrony danych – +data protection by design+, czyli obowiązkiem dbania o ochronę danych osobowych już od rozpoczęcia procesów biznesowych związanych z przetwarzaniem danych tj. również na etapie projektowania usługi. Jednak, w ocenie enxoo, najważniejsza zmiana to zmiana przyzwyczajeń, bo dotychczasowe, dość swobodne podejście do ochrony danych osobowych - przynajmniej w Polsce, będzie musiało się skończyć. Dotkliwość kar jest znaczna: w zależności od ciężaru gatunkowego naruszenia kara może wynieść do 10 lub do 20 mln euro, bądź do 2% lub 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Co zmienia wprowadzenie RODO w kontekście rozwiązań chmurowych?

Jesteśmy przekonani, że po wprowadzeniu RODO wielu przedsiębiorców rozpatrzy wykorzystanie rozwiązań chmurowych dla bezpieczeństwa i usprawnienia swojego biznesu. Zgodnie z treścią Rozporządzenia, podmioty dostarczające usługi chmurowe będą musiały wykazać, że wybrały rozwiązania bezpiecznie i zgodne z prawem. Dzięki wprowadzeniu RODO istnieje szansa, że dostawcy częściej niż obecnie, będą pytani o rodzaj stosowanych środków bezpieczeństwa. Z drugiej strony chmury uznanych dostawców, takich jak np. Salesforce, już dzisiaj gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa, który trudno jest osiągnąć przy użyciu własnej infrastruktury, co zdaniem enxoo, rozpędzi rynek po stronie popytu. Przypomnijmy, że rozwiązania, które enxoo oferuje dla branż telekomunikacji, dystrybucji, nieruchomości i usług, oparte są właśnie na platformie Salesforce.


Katarzyna Zych, Ekspert w enxoo ds. Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

O enxoo

Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych Partnerów Salesforce w Polsce i Europie Centralnej. Od 2008 roku dostarczamy kompleksowe rozwiązania CRM wspierające zarządzanie relacjami z klientami, partnerami i pracownikami. Nasz obszar działania obejmuje doradztwo IT, realizację projektów i wsparcie rozwiązań. Posiadamy wiedzę techniczną i doświadczenie biznesowe, dzięki którym możemy dostarczać naszym klientom wyjątkowe rozwiązania. Sukces naszych klientów jest dla nas największą wartością!

Comment