Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


 

Branża

NGO

Rezultat

Zwiększenie efektywności zarządzania procesem pozyskiwania funduszy

Region

Poland

Zarządzanie Fundraisingiem w FDN

Fundacja Dajemy Dzieciom Sile (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, ich rodzinom i opiekunom. Przez ponad 20 lat z pomocy oferowanej przez FDN skorzystały tysiące dzieci. Setki wolontariuszy oraz darczyńców wsparły działania organizacji.

Potrzeby biznesowe

FND rozpoczynając działania fundraisingowe szukała systemu, w który można by zorganizować i zautomatyzować proces pozyskiwania funduszy od darczyńców indywidualnych i firm.

Rozwiązanie i korzyści

Współpraca enxoo i FDN rozpoczęła się w 2012 roku, w momencie rozpoczynania przygody z fundrisingiem w FDN. Wykorzystano system Sales Cloud, który jest oferowany dla OPP bezpłatnie dla 10 użytkowników. Dodatkowo zbudowany zostało rozwiązanie pozwalające na obsługę pełnego procesu pozyskiwania funduszy i obsługi donorów, w tym między innymi:

  • zarządzanie i deduplikacja danych donorów,
  • import donorów z plików tworzonych na podstawie poleceń zapłaty,
  • obsługa poleceń zapłaty, wymiana danych z bankami,
  • obsługa płatności ad-hoc,
  • import danych płatności z wyciągów bankowych oraz dopasowanie do rekordów donorów.

Rozwiązanie zostało przygotowane w pełni w oparciu o jedną z najlepszych dostępnych obecnie platform do rozwoju oprogramowania w chmurze - Salesforce 1™ .


“Rozwiązanie enxoo NGO ułatwia zarządzanie danymi i automatyzuje procesy, co bardzo ułatwia nam codzienną pracę i pozwala regularnie zwiększać pozyskane fundusze.”

Magda Sadłowska

Fundrising