Branża

Information Technology and Services

Rezultat

Wzrost satysfakcji klientów dzięki usprawnieniu procesów zarządzania zgłoszeniami serwisowymi

Region

Czechy

Zarządzanie serwisem w iStyle

iStyle jest wiodącym dystrybutorem Apple w Europie Środkowej i Wschodniej. W swoich 30 sklepach stacjonarnych i 9 internetowych iStyle oferuje pełną gamę komputerów Mac, iPadów, iPodów i iPhone'ów, wraz z dużym portfolio akcesoriów i oprogramowania.

Wymagania biznesowe

iStyle planował wdrożyć aplikację do zarządzania procesami serwisowymi. Celem iStyle była standaryzacja i automatyzacja procesu, a w efekcie optymalizacja kosztów oraz zwiększenia zadowolenia klienta z usług serwisowych.

Rozwiązanie enxoo

Rozwiązanie zaproponowane przez enxoo zostało oparte na platformie Force.com, co umożliwiło bardzo krótki czas realizacji projektu. Zbudowany system zapewnia następujące funkcjonalności:

  • zarządzanie całym procesem realizacji naprawy od przyjęcia sprzętu do przekazania klientów,
  • śledzenie głównych kroków procesu i notyfikacje SMS, email po rejestracji zgłoszenia i zmianie statusu,
  • generowanie dokumentów PDF (protokół serwisowy, wycena, protokół przekazania),
  • integracja z systemem serwisowym Apple GSX (weryfikacja gwarancji, części zamienne, zakończenie naprawy),
  • raportowanie operacyjne oraz pulpity kierownicze prezentujące wskaźniki efektywności.

“Nowa aplikacja pozwala nam zarządzać całym procesem od zgłoszenia naprawy do zwrotu naprawionego sprzętu. Każda zmiana statusu w procesie obsługi jest rejestrowana i pozwala nam monitorować czas i koszty, wykorzystujemy te dane do optymalizacji procesu i zwiększania satysfakcji klienta.”

Vit Goluch

Prezes Zarządu