Industry

Telecommunications

Outcome

Evidence Based analysys of sales results and prediction for further outcomes.

Region

Worldwide

Elastyczny i mobilny system dla TK Telekom

TK Telekom, spółka z Grupy PKP S.A., to dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych, który od 11 lat świadczy usługi dla biznesu, administracji, innych operatorów telekomunikacyjnych i klientów indywidualnych. Firma na bieżąco wdraża najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, również w obszarze funkcjonowania wlasnego biznesu.

Potrzeba

Jeden z głównych problemów TK Telekom, wiązał się z brakiem narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz zbyt dużą ilością czynności administracyjnych realizowanych przez zespoły handlowe. TK Telekom poszukiwało systemu CRM, który obejmowałby cały proces sprzedaży, od rejestracji szansy sprzedażowej aż do instalacji usługi i rozpoczęcia billingu. Uporządkowanie bazy klientów i usług świadczonych przez firmę, miało służyć usprawnieniu zarządzania sprzedażą i dostarczania rozwiązań dla klientów biznesowych. Bardzo ważne było również uzyskanie funkcjonalności raportowej, która umożliwiłaby śledzenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

Rozwiązanie i korzyści

Wdrożenie dostosowanego rozwiązania Salesforce® w TK Telekom trwało tylko 8 tygodni, a przygotowany system został w pełni dostosowany do potrzeb organizacji - jest elastyczny i mobilny. Dzięki stworzeniu dedykowanych raportów i paneli, sprzedawcy mogą podejmować decyzje na podstawie faktów nie intuicji a managerowie i zarząd mają pełen i aktualny obraz firmy w obszarze sprzedaży i dostaw rozwiązań klienckich. Lepsza jakoś danych umożliwia efektywne prognozowanie wyników sprzedażowych. Jedną z dodatkowych funkcjonalności systemu, jest możliwość lokalizacji świadczeń zgodnie z bazą rejestru TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju). Pozwala to na usprawnienie procesu generowania raportów dla UKE, bez pozyskiwania dodatkowych danych.


“Nadrzędnym celem TK Telekom było umożliwienie kompleksowego zarządzania procesem oraz ograniczenie zbędnych czynności administracyjnych i raportowych”.

Radosław Sułek

Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii – TK Telekom