Branża

Nieruchomości

Rezultat

Usprawnienie komunikacji dzięki możliwości zgromadzenia wszystkich danych w jednym miejscu

Region

Polska

PZFD to nowoczesna organizacja branżowa dbająca o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce. Od 15 lat działa w trosce i imieniu inwestorów, którzy swoją pracą przyczyniają się do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kolejnych pokoleń. Funkcjonuja w skali ogólnokrajowej oraz na poziomach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku wrocławskiego i warszawskiego.

Potrzeby biznesowe

PZFD poszukiwało elastycznego systemu, który spełniałby rolę bazy danych obecnych i potencjalnych członków organizacji, wraz z osobami kontaktowymi (przedstawicielami), wspierałby pozyskiwanie i zarządzanie relacjami z członkami związku (elementy CRM), obsługiwałby wewnętrzną pracę biura zarządu związku, w tym obsługę umów, fakturowania i rozliczeń (elementy ERP), a także kompleksowo wspierał organizację wydarzeń (spotkania grup, spotkania zarządu i walne zgromadzenia członków) i komunikację z członkami, uczestnikami oraz prelegentami.

Rozwiązanie i korzyści

Zgodnie z naszymi rozmowami, w pierwszej fazie realizacji projektu chcieliśmy skupić się na budowie bazy podmiotów i osób w celu komunikacji w związku z organizacją wydarzeń, umożliwieniu obsługi organizacyjnej wydarzeń, a także prowadzeniu i rejestracji działań związanych z pozyskiwaniem członków i obsługą umów.
Enxoo zbudowało rozwiązanie,które uwzględniało potrzeby Związku. Aplikacja w łatwy sposób agreguje informacje o organizowanych spotkaniach wraz zarejestrowanymi uczestnikami, firmami współorganizującymi oraz kontaktami do tych osób. Dodatkowo uwzględniliśmy integrację z Freshmail w masowej wysyłce zaporoszeń na eventy. Dzięki podstawowym funkcjom SFDC klient ma możliwość rejestracji członków oraz potencjlanych członków wraz z osobami kontaktowymi.