Telia Carrier PL


 

Telia Carrier zwiększa efektywność handlowców i obniża TCO w obszarze CRM dzięki rozwiązaniu enxoo CPQ

Branża

Telekomunikacja

Outcome

Przyspieszenie procesu tworzenia, akceptacji i dostarczania ofert dla klientów

Region

Cały świat

Telia Carrier - część grupy Telia - to globalny operator telekomunikacyjny świadczący usługi dla ponad 1200 klientów w 80 krajach świata. Sieć dostępowa Telia Carrier jest największą siecią w Europie i drugą co do wielkości siecią na świecie. Firma oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych usług telekomunikacyjnych dedykowanych dla innych operatorów: Ethernet, Wavelengths, Network Outsourcing, Infrastructure, Roaming, Voice oraz Internet of Things.

Potrzeba

Telia Carrier poszukiwała partnera do rozbudowy i optymalizacji funkcjonalności systemu Salesforce, użytkowanego i rozwijanego od 2006 r. Telia Carrier wykorzystywała platformę Salesforce m.in. do optymalizacji procesu sprzedaży, zarządzania szansami sprzedażowymi, ofertami i zleceniami oraz do obsługi klienta. W 2014 roku firma zdecydowała się na uproszczenie systemów i procesów w organizacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu TCO (Total Cost of Owership). Celem zmian było m.in. poprawienie jakości ofert dostarczanych klientom, usprawnienie raportowania oraz obniżenie kosztów administracyjnych.

Do jego realizacji niezbędna okazała się wymiana istniejącego narzędzia służącego do konfiguracji ofert i przygotowywania wycen dla klientów, na łatwiejsze w obsłudze i utrzymaniu oraz dające użytkownikom biznesowym możliwość samodzielnej modyfikacji.

Rozwiązanie

Do realizacji zadania wybrano Enxoo, ze względu na doświadczenie w realizacji projektów dla branży telekomunikacyjnej, w szczególności doskonałą znajomość usług hurtowych. Chcąc sprostać wyzwaniom, Enxoo zaproponowało firmie Telia Carrier swój innowacyjny produkt - enxoo CPQ (Configure Price Quote) & telecom framework, zbudowany na platformie Salesforce i dedykowany dla działów sprzedaży firm telekomunikacyjnych działających na rynku B2B. Umożliwia ono handlowcom tworzenie i konfigurację oferty pod konkretne potrzeby klienta. Na podstawie wybranych produktów, ich parametrów oraz danych handlowych system generuje indywidualną wycenę. Automatyzacja procesu jest możliwa dzięki zastosowaniu autorskiego rozwiązania, polegającego na definiowaniu reguł akceptacji - na ich podstawie system przydziela oferty do akceptacji na określonym poziomie organizacji.

W praktyce takie rozwiązanie pozwala Product Managerom na samodzielne zarządzanie portfelem produktów, m.in. definiowanie atrybutów, wzajemnych zależności, cenników oraz dostępnych konfiguracji - umożliwia to ich modyfikację i szybsze wprowadzanie na rynek. Podczas wspólnych sesji i warsztatów, w których brali udział przedstawiciele firmy Telia oraz konsultanci Enxoo, przeanalizowano różne warianty rozwiązania w oparciu o rzeczywiste procesy biznesowe zachodzące u klienta. Pozwoliło to na dostosowanie systemu CPQ do aktualnych procesów sprzedaży przy minimalnej ingerencji w pozostałe obszary i systemy.

Rezultaty

Dzięki zastosowaniu rozwiązania CPQ firma Telia Carrier zyskała nowoczesne i łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia wycen, pozwalające użytkownikom biznesowym na samodzielne zarządzanie produktami - ich dodawanie, modyfikację i konfigurację - bez pomocy specjalistów IT. Przyśpiesza to proces tworzenia, akceptacji i dostarczenia ofert do klientów.


“Rozwiązanie CPQ przyczyniło się do zwiększenia efektywności handlowców i znacznego obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem systemu - w efekcie znacznie obniżyliśmy TCO. Dzięki automatyzacji procesu przygotowania i akceptacji ofert, możemy szybciej reagować na potrzeby naszych klientów. Dostarczamy operatorom oferty najlepszej jakości, w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy przekonani, że nowe rozwiązanie będzie miało decydujący wpływ na utrzymanie przewagi konkurencyjnej naszej organizacji.”

Johan Malmberg

Head of IT & Engineering